Główna » Kontakt

Kontakt

Organizatorzy:

Kamil Nowak:

Telefon: 574 460 091
E-mail: biuro@sportowelacko.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Telefon: 18 444-61-69
E-mail: gok@lacko.pl
www.gok.lacko.pl