Główna » Regulamin 2019

Regulamin 2019

REGULAMIN VIII BIEGU KWITNĄCEJ JABŁONI O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĄCKO

1. Organizator

 • Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku

2. Cel

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej

3. Termin

 • Bieg główny odbędzie się 11 maja 2019r. START o godzinie 11:00
 • Bieg dla dzieci 11 maja 2019r. START ok. godziny 11:10

4. Trasa Biegu

 • Asfaltowa/ścieżki leśne/szutrowa. Start i meta Orlik w Łącku, dystans 6.6km
 • Bieg dla dzieci boisko trawiaste dystans ok. 300m

5. Klasyfikacja

Bieg główny:

 • Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Bieg dla dzieci:

 • Prowadzona będzie klasyfikacja generalna dziewczynki i chłopcy

6. Nagrody

Bieg główny:

 • Finansowe dla kobiet: I miejsce 300zł, II miejsce 150zł, III miejsce 100zł
 • Finansowe dla mężczyzn: I miejsce 300zł, II miejsce 150zł, III miejsce 100zł
 • Dodatkowo miejsca na podium nagradzane będą pucharami i nagrodami rzeczowymi
 • Przewidziane jest również losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników biegu

Bieg dla dzieci:

 • Dla zwycięzców za zajęcie miejsc na podium puchary i nagrody rzeczowe

7. Uczestnictwo

 • W biegu głównym do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy dorośli, młodzież od 16-18 roku życia za zgodą rodziców
 • W biegu dla dzieci do startu dopuszczeni zostaną uczniowie szkoły podstawowej
 • Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeń w biurze zawodów
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

8. Zapisy

 • Zapisy WYŁĄCZNIE elektroniczne.
 • NIE BĘDZIE możliwości zapisywania się w biurze zawodów w dniu zawodów.
 • Start zapisów 11.02.2019r. 10:00, koniec zapisów 10.05.2019r. 18:00.

9. Limity, pakiety startowe, weryfikacja w biurze zawodów

 • Zapisy elektroniczne przez stronę odbywają się bez limitu.
 • Limit pakietów startowych 200szt. W ramach tego limitu każdy uczestnik otrzyma numer startowy oraz medal na mecie.
 • O przyznaniu pakietu startowego do uczestnika decyduje kolejność weryfikacji w DNIU ZAWODÓW.
 • Pamiętajcie że nie ma możliwości zapisywania się na bieg w dniu zawodów, bedą obslugiwani tylko zapisani wcześniej przez stronę uczestnicy.
 • Biuro zawodów będzie otwarte 11.05.2019r. od godziny 9:00 do godziny 10:45.

10. Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • Limit uczestników – 200 osób
 • Tutaj znajdziecie oświadczenie dla niepełnoletnich uczestników biegu głównego, które trzeba miec podpisane przez rodziców, i miec ze sobą do wglądu w dniu zawodów.