Główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN IX BIEGU KWITNĄCEJ JABŁONI 2020 O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĄCKO

1. Organizator

 • Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku

2. Cel

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej

3. Termin

 • Bieg główny odbędzie się 09 maja 2020r. START o godzinie 11:00
 • Bieg dla dzieci 09 maja 2020r. START ok. godziny 11:10

4. Trasa Biegu

 • Asfaltowa/ścieżki leśne/szutrowa. Start i meta Orlik w Łącku, dystans 6.6km
 • Bieg dla dzieci boisko trawiaste dystans ok. 300m

5. Klasyfikacja

Bieg główny:

 • Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Bieg dla dzieci:

 • Prowadzona będzie klasyfikacja generalna dziewczynki i chłopcy

6. Nagrody

Bieg główny:

 • Finansowe dla kobiet:
 • Finansowe dla mężczyzn:
 • Dodatkowo miejsca na podium nagradzane będą pucharami i nagrodami rzeczowymi
 • Przewidziane jest również losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników biegu

Bieg dla dzieci:

 • Dla zwycięzców za zajęcie miejsc na podium puchary i nagrody rzeczowe

7. Uczestnictwo

 • W biegu głównym do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy dorośli oraz młodzież do 18 roku życia za zgodą rodziców
 • W biegu dla dzieci do startu dopuszczeni zostaną uczniowie szkoły podstawowej
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

8. Zapisy

 • Zapisy elektroniczne przez stronę internetową odbywają się bez limitu. Zapisy na bieg główny WYŁĄCZNIE elektroniczne. Zapisy na bieg dziecięcy elektroniczne na ww. stronie, oraz w biurze zawodów w dniu zawodów.
 • NIE BĘDZIE możliwości zapisywania się na bieg główny w biurze zawodów w dniu zawodów.
 • Start zapisów 02.02.2020r. 10:00, koniec zapisów 08.05.2020r. 18:00.

9. Limity, pakiety startowe, weryfikacja w biurze zawodów

 • Limit pakietów startowych na BIEG GŁÓWNY – 200szt. W ramach tego limitu każdy uczestnik biegu głównego otrzyma numer startowy oraz medal na mecie.
 • Na bieg dziecięcy nie przewiduje się żadnych limitów.

Żeby otrzymać pakiet startowy na BIEG GŁÓWNY muszą być spełnione następujące warunki:

 1. Zawodnik musi być zapisanym przez stronę internetową i być obecnym na liście startowej.
  Nie ma innej opcji do wzięcia udziału w biegu głównym. Nie obsługujemy zapisów na bieg główny w dniu zawodów.
 2. Zgłosić się w biurze zawodów OSOBIŚCIE. Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego przez osobę, którą zawodnik do tego upoważni.
 3. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości, oraz w przypadku osób niepełnoletnich posiadać podpisaną zgodę od rodziców.
 4. Muszą być dostępne wolne pakiety startowe w ramach oznaczonego limitu dla biegu głównego w 200szt. Kolejność zgłoszenia zawodnika na stronie internetowej nie ma żadnego znaczenia, decyduje kolejność zgłoszenia podczas weryfikacji w dniu zawodów.

Po wyczerpaniu pakietów startowych na bieg główny weryfikacja na bieg główny będzie zamknięta.

10. Zasady uczestnictwa w biegach:

 • Zgłaszając się do biegu uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do postępowania zgodnego z regulaminem, postanowieniami organizatorów i przepisami prawa.
 • Uczestnik zdaje sobie sprawę z czekającego wysiłku, zmęczenia oraz warunków atmosferycznych.
 • Uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność i ryzyko i potwierdza to faktem zgłoszenia przez formularz zapisów na stronie internetowej zapisów.
 • Uczestnik oświadcza że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do wzjęcia udziału w biegu.
 • Uczestnik jest świadomy specyfiki i niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą udział w biegu ulicznym (kryzysy, zmiany pogody, pogubienia itp.).
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po imprezie.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 • Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z biegiem.
 • Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
 • Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na to, że zdjęcia i nagrania filmowe z Biegu mogą być wykorzystywane przez organizatora, prasę, radio i telewizję.

11. Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • Tutaj znajdziecie oświadczenie dla niepełnoletnich uczestników biegu głównego, które trzeba miec podpisane przez rodziców, i miec ze sobą do wglądu w dniu zawodów.