Główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN VII BIEGU KWITNĄCEJ JABŁONI O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĄCKO

1. Organizator

 • Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku

2. Cel

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej

3. Termin

 • Bieg główny odbędzie się 12 maja 2018r. START o godzinie 11:00
 • Bieg dla dzieci 12 maja 2018r. START ok. godziny 11:10

4. Trasa Biegu

 • Asfaltowa/ścieżki leśne/szutrowa. Start i meta Orlik w Łącku, dystans 6.6km
 • Bieg dla dzieci boisko trawiaste dystans ok 300m

5. Klasyfikacja

Bieg główny:

 • Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Bieg dla dzieci:

 • Prowadzona będzie klasyfikacja generalna dziewczynki i chłopcy

6. Nagrody

Bieg główny:

   • Finansowe dla kobiet: I miejsce 300zł, II miejsce 150zł, III miejsce 100zł
   • Finansowe dla mężczyzn: I miejsce 300zł, II miejsce 150zł, III miejsce 100zł
   • Dodatkowo miejsca na podium nagradzane będą pucharami i nagrodami rzeczowymi
   • Przewidziane jest również losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników biegu

Bieg dla dzieci:

   • Dla zwycięzców za zajęcie miejsc na podium puchary i nagrody rzeczowe

7. Uczestnictwo

   • W biegu głównym do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy dorośli, młodzież od 16-18 roku życia za zgodą rodziców
   • W biegu dla dzieci do startu dopuszczeni zostaną uczniowie szkoły podstawowej
   • Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeń w biurze zawodów
   • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
   • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

8. Zgłoszenia

   • Elektroniczne tutaj
   • W dniu zawodów w Biurze Zawodów zlokalizowanym na starcie biegu

9. Postanowienia końcowe

   • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
   • Pomiar czasu Ręczny
   • Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy
   • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
   • Limit uczestników – 250 osób
   • Tutaj znajdziecie oświadczenie dla niepełnoletnich uczestników biegu głównego, które trzeba miec podpisane przez rodziców, i miec ze sobą do wglądu w dniu zawodów.